Presentation

Manuel är en stödverksamhet för nyanlända och personer med migrantbakgrund som behöver stöd i kontakt med exempelvis olika myndigheter, med sjukvården eller andra instanser i samhället. Språksvårigheter och kulturella skillnader blir ofta tydliga i svåra situationer.

Våra volontärer pratar många olika språk, så vi kan ge stöd på många olika språk. Ett urval av språk som vi kan hjälpa till på: arabiska, farsi, dari, somaliska, tigrinja, ryska. 

Verksamheten finansieras huvudsakligen genom bidrag från Stockholms stad och Region Stockholm.