Så arbetar vi

Vi arbetar med att vara en stöttande instans för personer som är nyanlända men även för personer som har migrantbakgrund och behöver hjälp, råd och stöttning i kontakt med exempelvis myndigheter. Att få stöd på sitt förstaspråk kan underlätta och vara extra tryggt för många. 

När någon tar kontakt med Manuel går vi tillsammans gå igenom
den sökandes önskemål och bestämmer därefter om lämpliga
åtgärder. Ofta handlar det om att man vill ha kontakt med
sjukvården eller olika myndigheter, t.ex. Migrationsverket,
Försäkringskassan, socialtjänsten, Polisen eller SFI. Många vill ha
hjälp med att fylla i blanketter, överklaga ett beslut eller få juridiska
råd. I sådana sammanhang kan Manuel bistå med stöd och råd.

Talar du själv något annat språk än svenska och vill ingå i vårt
nätverk, kontakta gärna Manuel.

Manuel har inga möjligheter att ge ekonomiskt bistånd däremot är
våra tjänster kostnadsfria.

Du är också mycket välkommen att bli medlem i Manuel. Avgiften
är för närvarande 100 kr per år för enskild medlem, 200 kr per
familj och 50 kronor för studerande.

Föreningen Manuels plusgiro är: 1 105 684-3.