Vem var Manuel

Manuel Santos

Manuel Santos…
… föddes och utbildade sig till läkare i Chile. Han var politisk medveten och stred för människovärde och demokrati. Efter militärkuppen i Chile 1973, flyttade han 1976 som flykting till Sverige och fick sin Läkarlegitimation godkänd. Han fortsatte att
arbeta som läkare i Sverige och bildade familj här.

Manuel tog initiativ och bildade tillsammans med makarna Hugo och Anna-Greta Heyman 1998 föreningen som senare efter hans bortgång ändrades till ”Kontakt-Manuel på eget språk”.

Han var en klok och samarbetsinriktad människa som med värme, medkänsla och ett stort engagemang för utsatta personer, i synnerhet nyanlända flyktingar i Sverige, bistod människor genom mänsklig kontakt och medicinsk rådgivning