Styrelse

Styrelsen vald vid årsmötet 15 april 2021 för verksamhetsåret 2021 /2022

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är styrelse-150x106-1.jpg

Ordförande Nadia al Salem
Vice ordförande och Kassör Jan Ternhag
Ledamot Fadi Kareem
Ledamot Ulla Jahanfar
Ledamot Siri Folkeborn Willner
Suppleant Abbas Jahanfar
Suppleant Silvana George
 
Revisor Henrik Edström 
Valberedning Abbas Jahanfar
Silvana George
Emma Rasmusson
 
Samordnare Pia Fahl Blomqvist
Organisationsnummer 802415-8621