Bli medlem

Medlemsavgift år 2022 är 100 kr

Du är mycket välkommen att bli medlem i Manuel. Avgiften
är för närvarande 100 kr per år för enskild medlem, 200 kr per
familj och 50 kronor för studerande.

Föreningen Manuels plusgiro är: 1 105 684-3